Uppdateringsförslag

 1. Utbildningar

  Kunna sortera utbildningar och placera i mappar. Även kunna se vilken utbildning det gäller när man klickar på inbjudan. Även få information ifall det finns en schemalagd inbjudan så inte fler inbjudningar än nödvändigt skickas. Vidare är det bra att man kan återta inbjudningar under historik men där saknas ID samt att kunna sortera.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 2. ID personal

  I samtliga vyer över personal oavsett om det är i Aktivitet eller annat så bör ID finnas med samt vara det man kan sortera efter.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 3. En flik med kalenderfunktion i Teams.

  Om man kunde skapa en kalenderpost direkt i Teams så att det blir lättare att boka upp möten. Nu blir det många kommentarer på föreslagna tidpunkter och mycket scrollande.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 4. 5 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 5. Länkar till internetsidor

  I Teams under fliken dokument:
  Det vore bra om man kunde lägga en länklista där internetsidan öppnar direkt, utan att någon fil laddas hem.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 6. Läs-behörighet för Inventarier

  Möjlighet att lägga en läsbehörighet för inventarie-delen.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 7. Behörighet att skicka ut nyheter

  Jag saknar möjligheten att ge en behörighet som kan skicka nyheter, SMS och mail till hela urvalet, inte bara den (de) station(er) man är kopplad till. Till exempel för personalen på vår Räddningscentral som ska kunna skicka ut till alla. Nu måste man koppla dem till alla stationer men då får de ju alla meddelanden m.m och kommer med på alla aktiviteter på alla stationer (vi har 20 stationer). Alternativt lägga upp dem som admin. Inget av dessa är bra alternativ.
  Så en ny behörighet som bara kan kommunicera ut till alla önskas.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 8. Externa proven

  • Kunna välja vilken kommun man kommer från
  • Kunna få rätt svar direkt
  • Möjlighet att lägga in checkboxar vid rätt eller fel svar (alltså provtagaren får en direkt kommentar på sitt svar i en ruta som kommer fram)
  • Färger på bakgrund, menyer. Logga mm.
  • Sant eller falskt svarsknappar

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 9. Ändra i konversationer i Teams så att det nyaste inlägget ligger överst.

  Ändra i konversationer i Teams så att det nyaste inlägget ligger överst.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 10. Flytt av filer

  Det har bildats ett Team, Team AG Förebyggande. Ag Förebyggande har samlat en hel del dokument under Gemensamma dokument, AG Förebyggande. Skulle det gå att på något enkelt sätt flytta eller kopiera dokumenten till Teamet skulle det underlätta massor.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 11. Påminnelse att revidera dokument

  En gång per år få en påminnelse (dokumentskaparen) att dokumentet måste revideras.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 12. Logga klick på länkar i nyhetstexten

  När en användare klickar på en länk i en nyhetstext ska klicket loggas mot användaren.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 13. Integration mot AD

  Det vore bra om systemet kunde integreras mot kommunens AD för att slippa flera inloggningar.

  4 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  1 comment  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 14. Kunna koppla "krav" till en förmåga

  Jättebra om man hade kunnat specificera för varje förmåga (individuellt för varje räddningstjänst) vilka krav som ställs på de användare som har den här förmågan. Exempelvis rökdykning: Alla som har förmågan rök- och kemdykare får automatiskt att de varje år ska genomgå läkarundersökning, gångbandstest, 2 varma och 2 kalla rökdykningar. Osv. för andra förmågor.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 15. Kunna ladda upp filer på en användare

  Det hade varit bra om man hade kunnat lägga upp filer på en användare, exempelvis anställningsbevis, utbildningsbevis osv.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 16. Inte behöva ange tid/datum när SMS/mail ska skickas, ifall det ska skickas direkt.

  Många gånger när man skriver mail/SMS vill man att de ska skickas direkt. Nu måste man ändå ange datum och tid för när det ska skickas. Ska det iväg direkt anger man dagens datum och tiden till 00:00. Hade varit smidigare att mailet/SMSet hade gått iväg direkt ifall man lämnar tid- och datumrutan blank.

  3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 17. Kunna lägga ut kalenderposter externt

  Exempelvis så att annan kommunpersonal skulle kunna boka upp sig.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 18. 3 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 19. Utöka behörighetsfunktionen för mappar.

  Behörighetsstyrning av redigera på mappnivå i Dokument ner till personnivå.
  Alltså personer eller grupp med behörighet kan redigera innehåll i en tilldelad mapp, men inte andra mappar.

  2 votes
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
 20. Att kunna skicka mail/sms till enskild användare direkt från fliken "Min organisation"

  Om man bara vill skicka sms/mail till en enskild person hade det varit smidigare att söka upp den personen under fliken "Min organisaiton", och där hade det funnit val "Skicka SMS" och "Skicka mail", istället som nu att man måste gå in under fliken "Kommunikation" och sedan avmarkera alla som inte ska ha mail/SMS.

  1 vote
  Vote
  Sign in
  (thinking…)
  Sign in with: Facebook Google
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  0 comments  ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →
← Previous 1
 • Don't see your idea?

Uppdateringsförslag

Categories

Feedback and Knowledge Base